A Magyar Levéltárosok Egyesületéről

Szerkesztő képe

Szerkesztő, 2011, augusztus 26 - 11:17

AZ EGYESÜLET KÖZÉRDEKŰ ADATAI

Hivatalos név és rövidítés: Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE)

Hivatalos név angol nyelven: Association of Hungarian Archivists

Hivatalos név német nyelven: Vereins der Ungarischen Archivare

Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 233.

Számlaszám: 11705008-20106720-00000000 (OTP)

Adószám:19025001-1-41

Bírósági bejegyzés: Pk. 61.412 (1990.02.13.) Fővárosi Bíróság

Bírósági nyilvántatási szám: 1252.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1. Az egyesület célja:
- a magyar levéltárügy társadalmi megbecsülésének előmozdítása, maradandó értékű iratot
létrehozó és őrző egyéb intézmények munkatársainak összefogása a levéltári anyag őrzése és
társadalmi hasznosítása érdekében;
- a magyar levéltárosok szakmai tájékozottságának előmozdítása, hivatástudatának támogatása,
öntevékenységének növelése;
- a magyar levéltárosok társadalmi, szakmai és anyagi megbecsülésének előmozdítása.

2. Az egyesület feladatai:
- közreműködik a levéltárügy széleskörű népszerűsítésében: saját kezdeményezésére, illetve állami,
társadalmi szervek felkérésére véleményt nyilvánít a levéltárügyet érintő kérdésekben;
- szóban és írásban rendszeresen tájékoztatja a tagságot az egyesület tevékenységéről;
- előmozdítja a levéltárakat és levéltárosokat érintő szakmai, illetve egyéb információk cseréjét;
- az egyesületben végzett munka alapján kitüntetési javaslatot tesz, illetve más szerv felkérésére
ilyen ügyekben véleményt nyilvánít;
- kapcsolatot tart bel- és külföldi szakmai intézményekkel, társulatokkal, más országok levéltáros
szervezeteivel és levéltárosaival;

(részlet az MLE Alapszabályából)

 

CsatolmányMéret
Az MLE Alapszabálya135.63 kB
Az MLE ügyrendje108.18 kB

Legfrissebb képeink

MLE_vgy_2012_Szeged091.JPGMLE_vgy_2012_Szeged090.JPGMLE_vgy_2012_Szeged089.JPGMLE_vgy_2012_Szeged088.JPGMLE_vgy_2012_Szeged087.JPG