Szerzőink figyelmébe

Anonymous képe

Anonymous, 2011, augusztus 30 - 09:35

A kéziratot — amennyiben lehetséges — kérjük, hogy e-mailben, legalább Word 6.0 formátumban juttassák el a szerkesztőség vagy a szerkesztők egyikének címére.

A szerkesztőség egy ívnél (40 000 „n”) nagyobb terjedelmű kéziratot nem fogad el!

A szerkesztőség a tanulmányok esetében a 20 – 30 ezer, míg a recenziók esetében a 10 – 15 ezer „n” terjedelmű kéziratokat tekinti ideális hosszúságúaknak.

Szövegközi illusztrációként a kézirathoz fényképet, grafikont, ábrát stb. lehet mellékelni. Ez esetben kérjük, hogy a képaláírás pontos szövegét is szíveskedjenek megfogalmazni.

A kiemeléseket a szerző a kéziratban kurziválva jelezze, a jegyzeteket lábjegyzet formájában helyezze el, a kézirat lapjait folyamatosan, arab számokkal számozza.

A jegyzetapparátusban a szerző a hivatkozott mű szerzőjét KISKAPITÁLIS-sal, a hivatkozott mű címét (folyóirat, tanulmánykötet esetén annak a címét) kurziválva emelje ki, és pontosan tüntesse fel a hivatkozott bibliográfiai és levéltári adatokat.

A recenziók fejszövegében pontosan kérjük megadni a címen kívül a többi bibliográfiai adatot is: a szerző(k), a szerkesztő, a kiadó nevét, a megjelenés helyét és évét, továbbá a terjedelmet (oldalszámban).

A Levéltári Szemle kiadója a folyóiratban megjelentetett írásokért — a mindenkori naptári év pénzügyi lehetőségeinek függvényében — honoráriumot fizet. A honorárium összege bruttó 25 000 Ft/ív. Amennyiben a honoráriumfizetésre nem nyílik lehetőség, a Levéltári Szemle szerkesztősége erről a szerzőt legkésőbb a kézirat elkészültekor tájékoztatja. A Levéltári Szemle kiadójának a bruttó 5000 Ft-nál kisebb honorárium-értékű írások esetében nem áll módjában kifizetést eszközölni!

Legfrissebb képeink

MLE_vgy_2012_Szeged091.JPGMLE_vgy_2012_Szeged090.JPGMLE_vgy_2012_Szeged089.JPGMLE_vgy_2012_Szeged088.JPGMLE_vgy_2012_Szeged087.JPG